jueves, 14 de enero de 2016

Catalanismo contra separatismo

Tomàs Caylà i Grau, jefe regional de la Comunión Tradicionalista y Delegado Regio en el Principado de Cataluña fue ejemplo acabado de fidelidad católica y patriótica. Catalanista auténtico, defensor de la lengua, el Derecho y las Cortes propias de Cataluña tuvo muy claro que la deriva separatista era una traición a la verdadera Cataluña.

SEPARATISME NO

Revista JOVENTUT, Nº 6

En els actuals i difícils moments polítics en que es troba Espanya, amb el gran nombre de problemes que la post-guerra va plantejant i sobre tot amb el greu conflicte català, ens cal a tots els espanyols i especialment als catalans conservar la serenitat, per no portar les discussions i els idealismes per terrenys escabrosos amb equivocades actuacions i amb perilloses estridències.

    Es per això que nosaltres, pertanyents a un partit polític en qual programa hi va compresa l’obtenció d’una autonomia política plena per nostra catalana terra i quals treballs a son favor no poden negar-se, perquè per tan nobles ideals ha donat la sang de sos partidaris en els camps de batalla, hem de fer notar la improcedència de certes afirmacions separatistes que en un entrefilet de son últim número fa el setmanari nacionalista de nostra ciutat.

   No és pas el partidisme, sinó nostre gran amor a Catalunya, el que ens mou a fer tals afirmacions, perquè ens dol en l’ànima el veure que la gran i noble causa de Catalunya, què és la d’Espanya, és convertida en una culpable campanya separatista que de tenir realitat sols serviria per a entregar a nostra tan volguda terra en mans de l’Estat més centralista d’Europa.

    Cal que els que tal campanya emprenguin es capacitin de la greu responsabilitat que contreuen, doncs a més de contribuir al desviament de les masses catalanistes, omplen de recel i , allunyen de son costat als mateixos catalans, a la vegada que fan odiosa la causa de Catalunya als habitants de les demés regions espanyoles.

    Nosaltres creiem que l’entrefilet de Pàtria no obeeix al modo de pensar del confrare, i que ha estat escrit en uns moments de patriòtica exaltació, que de tots modos és sempre culpable, quan, com en el cas present, pot causar greus perjudicis a la causa que es defensa, i ho creiem encara més després de les terminants afirmacions del senyor Cambó declarant separats espiritualment del partit nacionalista als que donguesin cabuda a sentiments separatistes, doncs no volem creure que dit partit fes unes afirmacions i una campanya contraposada a Catalunya.

    Si així no fos, si la campanya iniciada per Pàtria continua, nosaltres considerarem al mentat setmanari com a enemic de Catalunya, i no podrem col.laborar amb sos elements per la causa de nostra pàtria perquè hi ha punts, i un dels tals és el del separatisme, en que no és possible la transacció.

    Enfront del “Visca Catalunya independent” símbol del separatisme, hi posarem sempre el de “Visca Catalunya espanyola”, disposats a defensar-lo en lo que necessari sigui en tots els terrenys, perquè no volem que els centralistes adquireixin el més mínim dret per a intervenir en sa defença dintre casa nostra

miércoles, 13 de enero de 2016

El Carlismo y el nacionalismo antitéticos

NO PUBLICADO...en su "libertad de expresión"...pulsa en la imagen

A los medios del sistema, cada vez más escorados hacia el liberalismo tópico y anquilosado, ha regresado en los últimos tiempos con fuerza el hábito de intentar hacer pasar a los separatismos regionales por herederos del Carlismo. Cuando lo cierto es que esos separatismos, esos nacionalismos, no son sino formas del mismo liberalismo jacobino que algunos falsos españolistas predican; que históricamente heredan, además, al liberalismo decimonónico en su integridad; y que el Carlismo no tiene herederos, porque aquí sigue, como Carlismo, sin adoptar otras formas imposibles. Hostil a todo nacionalismo, hostil a todo separatismo, defensor siempre de la unidad católica de España y de las Españas grandes.

La inacabable tragicomedia política que sufre Cataluña (y con ella, el resto de España), llamada muy incorrectamente "proceso soberanista" o "constituyente" (o, simplemente, "el procés") sirve de excusa para que unos pocos intoxicadores, más unos cuantos perezosos e ignorantes que los imitan, vuelvan a citar una y otra vez al Carlismo como antecesor del nacionalismo catalán (anticatalán, en realidad). Cuando la verdad es, de nuevo, exactamente la contraria. No está de más recordar que la única unidad combatiente catalana bajo la bandera de las cuatro barras (que Cataluña comparte con Aragón, a cuya Corona pertenece el Principado catalán) en la Cruzada de 1936-1939 luchaba en el bando nacional: el laureado Tercio de Requetés de Nuestra Señora de Montserrat, contra los rojos y contra los separatistas de la falsa Generalitat de entonces. Rojos y separatistas de entonces, estos sí antecesores de la CUP y de "Junts pel Sí", que persiguieron y asesinaron a centenares de carlistas catalanes. Hoy las líneas siguen siendo las mismas, y el Carlismo permanece enemigo de la falsa Generalitat de ahora (aspira a restaurar la verdadera Generalidad del Principado de Cataluña y los fueros de éste) y de sus secuaces. (Agencia Faro)